สรุปรายชื่อผู้ชนะชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 และสถิติต่างๆ : 4 Kings และ ร่างทรง เข้าชิงรางวัลรวมสูงสุดที่ 12 สาขาเท่ากัน

อีกหนึ่งรางวัลเก่าแก่ที่ทำการประกาศผลผู้เข้าชิงในปีนี้ คือรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 (มากที่สุดในกลุ่มเวทีรางวัลหนังไทยที่ยังคงจัดอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว) และมีสาขาในหมวดภาพยนตร์ขนาดยาวให้ได้ชิงชัยกันทั้งสิ้น 13 สาขา โดยจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี (ส่วนรางวัลภาพยนตร์ขนาดสั้นในปีนี้ จะทำการประกาศผลและมอบรางวัลแยกออกไปในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี 2565 เนื่องจากมีภาพยนตร์สั้นเข้าเกณฑ์การพิจารณาเป็นจำนวนมาก)

โดยรายชื่อผู้เข้าชิงในสาขาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • 4 Kings – ฐณะวัฒน์ ธรรมปรีชาพงศ์ (เนรมิตรหนัง ฟิล์ม)
 • พญาโศกพิโยคค่ำ – คัทลียา เผ่าศรีเจริญ , โสฬส สุขุม (185 Films)
 • ร่างทรง – Na Hong-jin , บรรจง ปิสัญธนะกูล (Showbox, Northern Cross, GDH)
 • เอหิปัสสิโก – ณฐพล บุญประกอบ (Underdoc Film)

2. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม

 • ณฐพล บุญประกอบ (เอหิปัสสิโก)
 • ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (พญาโศกพิโยคค่ำ)
 • บรรจง ปิสัญธนะกูล (ร่างทรง)
 • พุฒิพงษ์ นาคทอง (4 Kings)

3. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • ธนพล จารุจิตรานนท์ (ส้มป่อย)
 • อนันดา เอเวอริงแฮม (ไสหัวไป นายส่วนเกิน)
 • อารักษ์ อมรศุภศิริ (4 Kings)
 • อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี (4 Kings)
 • โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด…)

4. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • นริลญา กุลมงคลเพชร (ร่างทรง)
 • พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (ส้มป่อย)
 • พีชญา วัฒนามนตรี (ไสหัวไป นายส่วนเกิน)
 • มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล (พญาโศกพิโยคค่ำ)
 • สวนีย์ อุทุมมา (ร่างทรง)

5. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • ชลัฏ ณ สงขลา (พญาโศกพิโยคค่ำ)
 • ณัฏฐ์ กิจจริต (4 Kings)
 • บุญส่ง นาคภู่ (ร่างทรง)
 • พงศธร จงวิลาส (บอสฉันขยันเชือด)
 • ยะสะกะ ไชยสร (ร่างทรง)

6. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล (เรื่อง ผี เล่า)
 • ฐิตานันท์ เทศกาล (ส้มป่อย)
 • ศิราณี ญาณกิตติกานต์ (ร่างทรง)
 • สุกัญญา มิเกล (4 Kings)
 • อริศรา วงษ์ชาลี (ไสหัวไป นายส่วนเกิน)

7. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • 4 Kings (พุฒิพงษ์ นาคทอง)
 • พญาโศกพิโยคค่ำ (ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์)
 • ร่างทรง (บรรจง ปิสัญธนะกูล , ฉันทวิชช์ ธนะเสวี , ศิววุฒิ เสวตานนท์)
 • ส้มป่อย (อนวรรษ พรมแจ้ , อรุณกร พิค)

8. สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม

 • 4 Kings (พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์)
 • ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด… (นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์)
 • พญาโศกพิโยคค่ำ (ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์)
 • ร่างทรง (นฤพล โชคคณาพิทักษ์)
 • เอหิปัสสิโก (ณฐพล บุญประกอบ , ยศวัศ สิทธิวงค์ , ภิไธย สมิตสุต)

9. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • 4 Kings (ด็อก แบ็ค ดี)
 • พญาโศกพิโยคค่ำ (หรินทร์ แพทรงไทย , ลี ชาตะเมธีกุล)
 • ร่างทรง (ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค)
 • ส้มป่อย (วีรภัทร เต็มบัณฑิต)
 • เอหิปัสสิโก (ณฐพล บุญประกอบ)

10. สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

 • Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด (ศราวุธ แก้วน้ำเย็น , กฤษดา นาเมือง)
 • พญาโศกพิโยคค่ำ (ราสิเกติ์ สุขกาล , มานพ แจ้งสว่าง)
 • ร่างทรง (อรรคเดช แก้วโคตร , สองศักดิ์ กมุติรา)
 • ไสหัวไป นายส่วนเกิน (พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ , วิทยา ชัยมงคล , เถลิงศักดิ์ ประภัสสร)
 • อโยธยา มหาละลวย (ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์ , บริษัท เซนต์อาร์ต จำกัด , สุธรรม วิลาวัลย์เดช , มาโนช ทองสุก)

11. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 • พญาโศกพิโยคค่ำ (Yasuhiro Morinaga)
 • ร่างทรง (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์)
 • ส้มป่อย (รังสรรค์ ราศี-ดิบ)
 • ไสหัวไป นายส่วนเกิน (เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน)
 • เอหิปัสสิโก (วรงค์ ราชปรีชา , ก่อเกียรติ ชาติประเสริฐ)

12. สาขาเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • เพลง : “Fly 2 Da Sky” – โกงพลิกเกม (ประพันธ์โดย จำรัส ทัศนละวาด)
 • เพลง : “Ten Years Later” – เพราะเราคู่กัน The Movie (ประพันธ์โดย อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ , ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล)
 • เพลง : “นักเลงเก่า” – 4 Kings (ประพันธ์โดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี , อุกฤษ วิลลีย์บรอด ดอน กาเบรียล , Taitosmith)
 • เพลง : “มึงกับกู” – 4 Kings (ประพันธ์โดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี , ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย)
 • เพลง : “เวลาสุดท้าย” – ไสหัวไป นายส่วนเกิน (ประพันธ์โดย ชิษณุพงศ์ คงทอง , ฉัตรฑริกา ยศสงคราม , Yuan Luo)

13. สาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

 • ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (พญาโศกพิโยคค่ำ)
 • พุฒิพงษ์ นาคทอง (4 Kings)
 • อนวรรษ พรมแจ้ , อรุณกร พิค (ส้มป่อย)

– ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2564 : 4 Kings

– รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ : แจ๊สสยาม (กฤษณ์ บุญประพฤกษ์)

สรุปจำนวนรางวัลที่เข้าชิงของแต่ละเรื่อง

 • 12 รางวัล – 4 Kings , ร่างทรง
 • 10 รางวัล – พญาโศกพิโยคค่ำ
 • 7 รางวัล – ส้มป่อย
 • 6 รางวัล – ไสหัวไป นายส่วนเกิน
 • 5 รางวัล – เอหิปัสสิโก
 • 2 รางวัล – ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด…
 • 1 รางวัล – Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด , โกงพลิกเกม , บอสฉันขยันเชือด , เพราะเราคู่กัน The Movie , เรื่อง ผี เล่า , อโยธยา มหาละลวย

สถิติที่น่าสนใจ

 • ปีนี้มีภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลรวมสูงที่สุดถึง 2 เรื่องด้วยกัน คือ 4 Kings และ ร่างทรง (12 รางวัล จาก 10 สาขาเท่ากัน) ซึ่งถือเป็นผู้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงมากที่สุดในรอบ 10 ปีนี้ทั้งสองเรื่อง และมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ตลอดกาลของเวทีรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง (สูงที่สุดยังคงอยู่ที่ 13 รางวัล)
 • ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่มีหนังเข้าชิงรางวัลมากกว่าสิบรางวัลถึง 3 เรื่องในปีเดียวกัน (4 Kings , ร่างทรง เข้าชิง 12 รางวัล และ พญาโศกพิโยคค่ำ เข้าชิง 10 รางวัล)
 • เนื่องจากปี 2564 มีหนังไทยเข้าเกณฑ์พิจารณารางวัลเพียง 17 เรื่องเท่านั้น จึงทำให้รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในปีนี้ มีหลายสาขาที่ผู้เข้าชิงรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 5 เรื่องเหมือนปีอื่นๆ รวมไปถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบไม่ต่ำกว่า 20 ปีที่ทั้งสองสาขามีผู้เข้าชิงไม่ครบ 5 เรื่อง
 • อย่างไรก็ตาม ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันของรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ที่หนังผู้เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมครบครบทุกเรื่อง (จำนวน 4 เรื่องเท่ากันในปีนี้)
 • คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล คือผู้เข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมท่านเดียวในปีนี้ ที่เข้าชิงรางวัลสาขานี้มาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง (ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ถัดจากเรื่อง ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ในปี 2548 และ พี่มาก..พระโขนง ในปี 2557)
 • ในปีนี้ ไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนที่ได้เข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงรวมกันครบทั้ง 4 สาขา โดยใกล้เคียงที่สุดในปีนี้ (เข้าชิง 3 สาขาการแสดง) มีทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกัน คือ ร่างทรง (เข้าชิงรวม 5 รางวัล) , 4 Kings (เข้าชิงรวม 4 รางวัล) , ส้มป่อย และ ไสหัวไป นายส่วนเกิน (เข้าชิงรวม 3 รางวัลเท่ากัน)
 • คุณอนันดา เอเวอริงแฮม ยังคงสานต่อสถิติเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขาการแสดงมากที่สุดตลอดกาลต่อไปอีกหนึ่งปี ด้วยการเข้าชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (ในรอบ 15 ปีนี้) โดยทั้ง 9 ครั้งเป็นการเข้าชิงในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมทั้งหมดอีกด้วย
 • อีกหนึ่งท่านที่เข้าชิงรางวัลเป็นจำนวนรองลงมา คือคุณอารักษ์ อมรศุภศิริ  ที่ได้เข้าชิงรางวัลเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ (ถัดจากเรื่อง รัก/สาม/เศร้า ในปี 2552 , เฉือน ในปี 2553 และ ยังบาว ในปี 2557)
 • มีนักแสดง 2 ท่านที่ได้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขาการแสดงปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน คือ คุณพงศธร จงวิลาส (เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน ถัดจากเรื่อง อ้าย..คนหล่อลวง เมื่อปีก่อน) และคุณสวนีย์ อุทุมมา (เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่อง อีเรียมซิ่ง เมื่อปีก่อน)
 • ในสาขาการแสดงทั้ง 4 สาขาปีนี้ มีผู้ที่ได้เข้าชิงรางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกถึง 6 ท่านจาก 3 สาขาด้วยกัน ประกอบไปด้วย สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 2 ท่าน คือคุณธนพล จารุจิตรานนท์ (ส้มป่อย) และคุณอิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี (4 Kings) , สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม 2 ท่าน คือคุณนริลญา กุลมงคลเพชร (ร่างทรง) และ คุณพิจักขณา วงศารัตนศิลป์ (ส้มป่อย) , สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม 2 ท่าน คือคุณฐิตานันท์ เทศกาล (ส้มป่อย) และคุณศิราณี ญาณกิตติกานต์ (ร่างทรง)
 • คุณบุญส่ง นาคภู่ คือท่านที่ 2 ในรอบทศวรรษนี้ของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง ที่ได้เข้าชิงรางวัลทั้งในสาขาการแสดง (นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง ร่างทรง ในปีนี้) และเคยเข้าชิงรางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม (จากเรื่อง เณรกระโดดกำแพง เมื่อปี 2562) ถัดจากคุณก้องเกียรติ โขมศิริ (เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง ตุ๊กแกรักแป้งมาก ในปี 2558 และสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม จากเรื่อง ไชยา ในปี 2551 , เฉือน ในปี 2553) และคุณเอกชัย ศรีวิชัย (เข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในปีเดียวกัน จากเรื่อง เทริด ในปี 2560)

ที่มา – เพจชมรมวิจารณ์บันเทิง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s