สรุปรายชื่อผู้ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 และสถิติต่างๆ : School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม , อ้าย..คนหล่อลวง คว้ารางวัลรวมสูงสุด 7 รางวัล

อีกหนึ่งเวทีหนังไทยที่ประกาศผลผู้ชนะไล่เลี่ยกันมา คือรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้จัดงานตรงกับวันภาพยนตร์แห่งชาติ ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีสาขาให้ชิงชัยเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน มาเป็นทั้งหมด 11 สาขา

ส่วนรายชื่อภาพยนตร์ผู้ชนะรางวัลทั้ง 11 สาขา มีดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Low Season สุขสันต์วันโสด (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท เดอะ พิพัล ทรี จำกัด)
 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท เก็ทมอร์ฟิล์ม จำกัด)
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด)ชนะเลิศ
 • คืนยุติ-ธรรม (บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด , บริษัท มันเวิร์ค โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท ดรีมบ็อกซ์ จำกัด)รองชนะเลิศ
 • ติดถ้ำ (ไทยพีบีเอส)

2. สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์ (คืนยุติ-ธรรม)
 • พัฒนะ จิรวงศ์, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, โสภาวรรณ บุญนิมิตร, พีรชัย เกิดสินธุ์, ญาณิน พงศ์สุวรรณ (ติดถ้ำ)
 • เมษ ธราธร (อ้าย..คนหล่อลวง)
 • ยรรยง คุรุอังกูร (Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่)รองชนะเลิศ
 • วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย (School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน)ชนะเลิศ

3. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • จิรายุ ตันตระกูล (คืนยุติ-ธรรม)ชนะเลิศ
 • ณเดชน์ คูกิมิยะ (อ้าย..คนหล่อลวง)รองชนะเลิศ
 • มาริโอ้ เมาเร่อ (Low Season สุขสันต์วันโสด)
 • ลภัส งามเชวง (Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่)
 • สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร (Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ)

4. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • พลอยไพลิน ตั้งประภาพร (Low Season สุขสันต์วันโสด)รองชนะเลิศ
 • พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (อ้าย..คนหล่อลวง)
 • พิยดา อัครเศรณี (Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่)
 • ราณี แคมเปน (อีเรียมซิ่ง)ชนะเลิศ
 • ษริกา สารทศิลป์ศุภา (วอน (เธอ))

5. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • เกียรติ กิจเจริญ (คืนยุติ-ธรรม)รองชนะเลิศ
 • ต้นหน ตันติเวชกุล (Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่)
 • ธิติ มหาโยธารักษ์ (อ้าย..คนหล่อลวง)
 • พงศธร จงวิลาส (อ้าย..คนหล่อลวง)ชนะเลิศ
 • อานนท์ สายแสงจันทร์ (My Rhythm)

6. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • คัทลียา แมคอินทอช (อ้าย..คนหล่อลวง)ชนะเลิศ
 • ณปภา ตันตระกูล (อีเรียมซิ่ง)รองชนะเลิศ
 • ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์ (คืนยุติ-ธรรม)
 • วีรยา จาง (Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่)
 • ศกลรัตน์ วรอุไร (Low Season สุขสันต์วันโสด)

7. สาขาทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

 • Low Season สุขสันต์วันโสด
 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่รองชนะเลิศ
 • คืนยุติ-ธรรม
 • วอน (เธอ)
 • อ้าย..คนหล่อลวงชนะเลิศ

8. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Low Season สุขสันต์วันโสด (อิษรา เวชกรรม , วิภาดา แหวนเพชร , ปรัชญ์ เนียมศรี , อรฉัตร พรหมเศรณี , จุฑารัตน์ บัวปลอด , กฤษณะ จิตเนาวรัตน์)
 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (ธนบูรณ์ นันทดุสิต , พลสันต์ บุษบารติ , ฉัตรชัย หงส์ศิริกุล)
 • คืนยุติ-ธรรม (กัณฑ์ปวิตร ภูวดลวิศิษฏ์)ชนะเลิศ
 • รักหนูมั้ย (ภูวเนตร สีชมภู , สุรศักดิ์ ป้องศร , บุญโชค ศรีคำ, ศุภณัฐ นามวงค์)
 • อ้าย..คนหล่อลวง (เมษ ธราธร, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์)รองชนะเลิศ

9. สาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยม

 • Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ (สรศักย์ เจริญศรีสันต์)
 • Low Season สุขสันต์วันโสด (พีรวัฒน์ สังข์กลาง)
 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (ภาเกล้า จิระอังกูรกุล)ชนะเลิศ
 • คืนยุติ-ธรรม  (นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์)
 • อ้าย..คนหล่อลวง (ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช)รองชนะเลิศ

10. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (มานุสส วรสิงห์ , เอกรินทร์ ทุ่งราช , ภาเกล้า จิระอังกูลกุล)รองชนะเลิศ
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (หรินทร์ แพทรงไทย)
 • คืนยุติ-ธรรม (วีรภัทร เต็มบัณฑิต , นนทรีย์ นิมิบุตร)
 • อ้าย..คนหล่อลวง (ปนายุ คุณวัลลี)ชนะเลิศ
 • อีเรียมซิ่ง (ชัชชวาล ตริวนาการ)

11. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 • Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ (เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน)
 • Low Season สุขสันต์วันโสด (คลี ธุระวร , เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน)รองชนะเลิศ
 • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล , วุฒิพล อธิพงศ์กิจ)ชนะเลิศ
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล)
 • อ้าย..คนหล่อลวง (หัวลำโพงริดดิม , วิชญ วัฒนศัพท์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย

 • คุณ ชนะ คราประยูร

สรุปจำนวนรางวัลที่ชนะของแต่ละเรื่อง

 • 7 รางวัล – อ้าย..คนหล่อลวง (4 รางวัลชนะเลิศ + 3 รางวัลรองชนะเลิศ)
 • 5 รางวัล – Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ (2 รางวัลชนะเลิศ + 3 รางวัลรองชนะเลิศ)
 • 4 รางวัล – คืนยุติ-ธรรม (2 รางวัลชนะเลิศ + 2 รางวัลรองชนะเลิศ)
 • 2 รางวัล – School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (2 รางวัลชนะเลิศ) , อีเรียมซิ่ง (1 รางวัลชนะเลิศ + 1 รางวัลรองชนะเลิศ) , Low Season สุขสันต์วันโสด (2 รางวัลรองชนะเลิศ)

สถิติที่น่าสนใจในปีนี้

 • อ้าย..คนหล่อลวง คว้ารางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยรวมทั้งสิ้น 7 รางวัลในปีนี้ (ชนะเลิศ 2 รางวัล , รองชนะเลิศ 5 รางวัล) กลายเป็นหนังที่คว้ารางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนสูงที่สุดตลอดกาล ร่วมกับเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง เมื่อปี 2560 (ชนะเลิศ 6 รางวัล , รองชนะเลิศ 1 รางวัล) และ ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เมื่อปีก่อน (ชนะเลิศ 2 รางวัล , รองชนะเลิศ 5 รางวัล) ที่ 7 รางวัลเท่ากัน
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน คือภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาครองได้ และเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องที่ 2 ที่เป็นผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ถัดจากเรื่อง 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศในปี 2561)
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมพร้อมกันในปีนี้ ยืดสถิติรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยของหนังผู้คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จะคว้ารางวัลชนะเลิศผู้กำกับยอดเยี่ยมพ่วงมาด้วย ออกไปเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
 • คุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย คือผู้กำกับท่านแรกที่คว้ารางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมมาครองได้ จากภาพยนตร์หมวดสารคดี
 • คุณยรรยง คุรุอังกูร คว้ารางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 (ครั้งก่อนหน้าคือรางวัลรองชนะเลิศเช่นกัน จากเรื่อง App War แอปชนแอป เมื่อปี 2561)
 • ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี (นับตั้งแต่รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมีการแจากรางวัลสาขาการแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2557) ที่ผู้ชนะรางวัลสาขาการแสดงทั้งทั้ง 8 ท่าน (จาก 4 สาขา) ในปีนี้ ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่าน
 • โดยมีเพียงสองท่าน ที่ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หลังจากเข้าชิงมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง คือคุณจิรายุ ตันตระกูล (เข้าชิงมาแล้ว 2 ครั้ง และเป็นการเข้าชิง 2 ปีติดต่อกัน) และคุณพงศธร จงวิลาส (เข้าชิงครั้งที่ 2 เช่นกัน)
 • ส่วนอีก 4 ท่าน ที่ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสาขาการแสดงจากการเข้าชิงครั้งแรก คือคุณณเดชน์ คูกิมิยะ (อ้าย..คนหล่อลวง) , คุณราณี แคมเปน (อีเรียมซิ่ง) , คุณเกียรติ กิจเจริญ (คืนยุติ-ธรรม) และคุณณปภา ตันตระกูล (อีเรียมซิ่ง)
 • และอีก 2 ท่าย ที่ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จากการแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรก คือคุณพลอยไพลิน ตั้งประภาพร (Low Season สุขสันต์วันโสด) และคุณคัทลียา แมคอินทอช (อ้าย..คนหล่อลวง)
 • คุณมานุสส วรสิงห์ คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (ถัดจากเรื่อง แสงกระสือ เมื่อปีก่อน) และเป็นผู้ชนะรางวัลมากที่สุดของสาขานี้
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน คือภาพยนตร์สารคดีที่คว้ารางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนรวมสูงที่สุดตลอดกาล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s