สรุปรายชื่อผู้ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 และสถิติต่างๆ : Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และกวาดไปสูงสุด 6 รางวัล

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในบ้านเราเริ่มคลี่คลายลง ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เวทีรางวัลหนังไทยที่เคยต้องเลื่อนงานออกไป ได้กลับมาประกาศผลรางวัลกันอีกครั้ง โดยเริ่มจากอีกหนึ่งเวทีที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนาน อย่าง เวทีรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ซึ่งจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โดยทำการประกาศผลผู้ชนะในสาขาต่างๆ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผ่านทางรายการ Inside News Tonight ช่อง True Inside HD ก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลหลังจากนั้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ส่วนรายชื่อผู้ชนะรางวัลในสาขาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า : โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค, จิรัฐ บวรวัฒนะ (บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน)
 • กระเบนราหู : วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, Philippe Avril (ไดเวอร์ชั่น, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, เลส์ ฟิล์มส์ เดอ เลทรองเชร์, ยูคู พิคเจอร์ส, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ : Yeonu Choi (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, คำม่วน-แฮปปี ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)
 • หน่าฮ่าน : จินนะ คงมา, พัชร เอี่ยมตระกูล, เอกภพ ไป๋อารีย์, นคร โพธิ์ไพโรจน์, เอกวิชช์ ชัยรัฐบริบูรณ์ (มูฟวี พาร์ทเนอร์, ด๊อนท์ แพนิก บีเคเค, วีเอส เซอร์วิส)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)

2. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม

 • คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ฉันทนา ทิพย์ประชาติ (หน่าฮ่าน)
 • นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ดินไร้แดน)
 • นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (กระเบนราหู)

3. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ (หน่าฮ่าน)
 • ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • ศุกลวัฒน์ คณารศ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (แสงกระสือ)

4. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
 • ภัณฑิรา พิพิธยากร (แสงกระสือ)
 • สุดารัตน์ โพธิ์อำพล (หน่าฮ่าน)

5. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • จิรายุ ตันตระกูล (จอมขมังเวทย์ 2020)
 • ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • ภวัต จิตต์สว่างดี (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • สพล อัศวมั่นคง (แสงกระสือ)

6. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • ดริสา การพจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • แพรวา สุธรรมพงษ์ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ษริกา สารทศิลป์ศุภา (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • อาภาศิริ จันทรัศมี (ดิว ไปด้วยกันนะ)

7. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว)
 • แสงกระสือ (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ)
 • หน่าฮ่าน (ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, นคร โพธิ์ไพโรจน์)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์)

8. สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ม.ร.ว. อัมพรพล ยุคล)
 • กระเบนราหู (นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์)
 • ดินไร้แดน (นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 • แสงกระสือ (ภิไธย สมิตสุต)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นิรมล รอสส์)

9. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • กระเบนราหู (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • ดินไร้แดน (เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, พริมริน พัวรัตน์)
 • แสงกระสือ (มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต)

10. สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ออกแบบงาน : ราสิเกติ์ สุขกาล , กำกับศิลป์ : มานพ แจ้งสว่าง)
 • กระเบนราหู (ออกแบบงาน : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น , กำกับศิลป์ : กฤษดา นาเมือง)
 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น (ออกแบบงาน : พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร , กำกับศิลป์ : ธีระชาติ พงศ์วิไล, สิปปวิชญ์ สกุลนิพัทธ์, เขมกร โสนน้อย)
 • แสงกระสือ (ออกแบบงานสร้าง : สุดเขตร ล้วนเจริญ , กำกับศิลป์ : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ออกแบบงานสร้าง : พัชรนันต์ ตาลานนท์ , กำกับศิลป์ : ชลชาติ สุวรรณพฤกษ์)

11. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ธนชัย อุชชิน)
 • กระเบนราหู (Christine Ott, Mathieu Gabry (Snowdrops) )
 • ดิว ไปด้วยกันนะ (ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล)
 • แสงกระสือ (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ใจเทพ ร่าเริงใจ)

12. สาขาเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • เพลง : “Let U Go” – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา)
 • เพลง : “ต่อชีวิตอ้ายแหน่” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์ : แม็คกี้ ฤทธิศร)
 • เพลง : “ทิ้งแต่เก็บ” – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ประพันธ์ : ธันวา บุญสูงเนิน)
 • เพลง : “รุ้ง” – ดิว ไปด้วยกันนะ (ประพันธ์ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)
 • เพลง : “หน่าฮ่าน บ่ย่านอาย” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์ : นริศ อรัญรุตม์, สมพร รัตนไพร)

13. สาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

 • ฉันทนา ทิพย์ประชาติ (หน่าฮ่าน)
 • ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • พวงสร้อย อักษรสว่าง (นคร-สวรรค์)
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (Manta Ray กระเบนราหู)
 • สิทธิศิริ มงคลศิริ (แสงกระสือ)
 • อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ (ปรัมปรากากี)

– สาขาภาพยนตร์สั้น

1. สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา

 • ฺBlue Summer Rain (ภัทริน เชาว์พานิช)
 • I’m Not Your F***ing Stereotype  (ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ)
 • Late Night, Early Dawn (ดาวทะเล) (นิรันดร์ สำเภาแก้ว)
 • จาโบ้วเกี้ย (Daughter) (กุลภัทร กล้าธนกาญจน์)
 • พญาวัน (ศุภามาศ บุญนิล)
 • เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม (When One and Then Three) (ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา)
 • โรงเลียน (Happy Script) (กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร)

2. สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป

 • ฺHush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly (ก้อง พาหุรักษ์)
 • Song X (ปฐมพล เทพประทีป)
 • กำเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) (จุฬญาณนนท์ ศิริผล)
 • ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) (พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง)
 • เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน (Friends with Benefits, Without Benefits) (สรยศ ประภาพันธ์)
 • ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) (จักรพันธ์ ศรีวิชัย)
 • ร่างทนทาน (Enduring Body) (อุกฤษณ์ สงวนให้)

3. สาขาภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

 • ฺMy Echo, My Shadow and Me (วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย)
 • Only You (บ้านของแม่) (วสุนันท์ หุตเวช)
 • Space of Refuge (นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา)
 • ก่อนกาล (The Reminiscence of Forsaken Place) (อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์)
 • ไกลบ้าน (Away) (ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์)
 • หมายเลขคดีแดง (เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว, ณัฐพล ต. รุ่งเรือง, ปรินทร์ จริยาสิริสุข, พีรพัฒน์ รักงาม, วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์)
 • หมาล่าเนื้อ (The Hunting Dogs) (จิรเมธ โง้วศิริ)

– ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2562 : ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค

– รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ : คุณน้ำเงิน บุญหนัก

สรุปจำนวนรางวัลที่ชนะของแต่ละเรื่องในหมวดภาพยนตร์ขนาดยาว

 • 6 รางวัล – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
 • 2 รางวัล – กระเบนราหู , ดิว ไปด้วยกันนะ , หน่าฮ่าน
 • 1 รางวัล – แสงกระสือหน่าฮ่าน

สถิติที่น่าสนใจ

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า คว้ารางวัลรวมสูงที่สุดในปีนี้ถึง 6 สาขา ซึ่งเป็นจำนวนรวมสูงอันดับที่ 4 ตลอดกาลของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง ร่วมกับภาพยนตร์อีก 7 เรื่อง
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า ยังคงรักษาสองสถิติที่อยู่คู่กับเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงมาอย่างยาวนาน นั่นคือสถิติผู้หนังที่คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จะกลายเป็นหนังที่ชนะรางวัลจำนวนรวมมากที่สุดของปีไปด้วย ซึ่งทำได้เป็นเรื่องที่ 7 ติดต่อกันเข้าไปแล้ว (และเป็นเรื่องที่ 25 เรื่อง จากทั้งหมด 28 ปีที่ผ่านมา)
 • อีกหนึ่งสถิติของ Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า คือ กลายเป็นหนังที่คว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพร้อมกับสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในปีเดียวกัน ซึ่งทำได้เป็นเรื่องที่ 7 ติดต่อกัน (และเป็นเรื่องที่ 24 เรื่อง จากทั้งหมด 28 ปีที่ผ่านมา)
 • คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในปีนี้ไปถึงสองสาขา นั่นคือสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม (ชนะเป็นครั้งที่ 4 สูงสุดตลอดกาลในสาขาผู้กำกับของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง) และสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ชนะเป็นครั้งที่ 5 สูงสุดตลอดกาลในสาขาบทภาพยนตร์ของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงเช่นกัน) รวมทั้งเป็นการคว้ารางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมพร้อมกับสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีเดียวกันได้เป็นครั้งที่ 4 ของคุณคงเดชเข้าไปแล้ว (ถัดจากเรื่อง เฉิ่ม , แต่เพียงผู้เดียว และ ตั้งวง)
 • สาขาการแสดงทั้งสี่สาขาในปีนี้ ผู้ชนะทั้งสี่ท่านต่างก็ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงเป็นครั้งแรก และเป็นการชนะรางวัลจากการเข้าชิงหนแรกทั้งสี่ท่านอีกด้วย (โดยคุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ และคุณคุณภวัต จิตต์สว่างดี จากเรื่อง ดิว ไปด้วยกันนะ เป็นสองท่านที่ชนะรางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก ส่วนคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ เป็นการชนะรางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเช่นกัน แต่หลังจากที่เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง BNK48 Girls Don’t Cry มาก่อนหน้านั้น)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ คว้ารางวัลสาขานักแสดงชายทั้งสองสาขาได้ในปีนี้ จากคุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (สาขานำชาย) และคุณคุณภวัต จิตต์สว่างดี (สาขาสมทบชาย) ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่ผู้ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงชาย (นำชาย , สมทบชาย) มาจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน (ก่อนหน้านี้คือเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง และ มะลิลา)
 • ส่วน Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า คว้ารางวัลสาขานักแสดงหญิงทั้งสองสาขาไปครองในปีนี้ จากคุณเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (สาขานำหญิง) และคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ (สาขาสมทบหญิง) ซึ่งถือเป็นรางวัลภาพยนตร์เวทีแรก ที่สมาชิกจากวง BNK48 คว้ารางวัลไปครองได้ทั้งสองท่าน
 • และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ของรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ที่มีหนังชนะรางวัลสาขานักแสดงชายเรื่องเดียวทั้งสองสาขา (นำชาย , สมทบชาย) และชนะรางวัลสาขานักแสดงหญิงเรื่องเดียวทั้งสองสาขา (นำหญิง , สมทบหญิง) ในปีเดียวกัน (ก่อนหน้าปีนี้ที่มี ดิว ไปด้วยกันนะ ชนะรางวัลนักแสดงชายทั้งสองสาขา และ Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า ชนะรางวัลนักแสดงหญิงทั้งสองสาขา คือปี 2534 ซึ่งเรื่อง น้องเมีย ชนะรางวัลนักแสดงชายทั้งสองสาขา / เวลาในขวดแก้ว ชนะรางวัลนักแสดงหญิงทั้งสองสาขา และปี 2550 ซึ่งเรื่อง ไชยา ชนะรางวัลนักแสดงชายทั้งสองสาขา / รักแห่งสยาม ชนะรางวัลนักแสดงหญิงทั้งสองสาขา)
 • คุณฉันทนา ทิพย์ประชาติ คือผู้กำกับหญิงท่านที่ 5 ที่ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
 • ผู้ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขาภาพยนตร์ขนาดสั้น (ซึ่งแจกรางวัลปีนี้เป็นปีแรก) ทั้งสามสาขาในปีนี้ มีเพียงท่านเดียวที่เคยเข้าชิงรางวัลจากภาพยนตร์ขนาดยาวมาก่อนหน้านี้แล้ว (และในปีนี้ได้เข้าชิงด้วย) คือคุณพุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (ภาพยนตร์ขนาดยาวที่ได้เข้าชิงในปีนี้คือเรื่อง กระเบนราหู)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s