สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 และสถิติต่างๆ : Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิงสูงสุดร่วมกันที่ 11 รางวัล

อีกหนึ่งรางวัลหนังไทยที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงมาไล่เลี่ยกัน คือรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ซึ่งจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีสาขาสำหรับภาพยนตร์ขนาดยาวได้ชิงชัยกันทั้งสิ้น 13 สาขา (ปีนี้ไม่มีสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม) และที่พิเศษกว่าปีก่อนๆ คือปีนี้เป็นปีแรกที่ชมรมวิจารณ์บันเทิงเพิ่มสาขาสำหรับภาพยนตร์สั้นเข้ามาด้วย (ทั้งสิ้น 3 สาขา) ส่วนงานประกาศผลและมอบรางวัลนั้น จะมีขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าชิงในสาขาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า : โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค, จิรัฐ บวรวัฒนะ (บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซอง ซาวด์ โปรดักชัน)
 • กระเบนราหู : วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, Philippe Avril (ไดเวอร์ชั่น, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, เลส์ ฟิล์มส์ เดอ เลทรองเชร์, ยูคู พิคเจอร์ส, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ : Yeonu Choi (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, คำม่วน-แฮปปี ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)
 • หน่าฮ่าน : จินนะ คงมา, พัชร เอี่ยมตระกูล, เอกภพ ไป๋อารีย์, นคร โพธิ์ไพโรจน์, เอกวิชช์ ชัยรัฐบริบูรณ์ (มูฟวี พาร์ทเนอร์, ด๊อนท์ แพนิก บีเคเค, วีเอส เซอร์วิส)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เวรี่ แซด พิคเจอร์ส, แฮปปี้ เอนดิ้ง ฟิล์ม)

2. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม

 • คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ฉันทนา ทิพย์ประชาติ (หน่าฮ่าน)
 • นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ดินไร้แดน)
 • นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (กระเบนราหู)

3. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ (หน่าฮ่าน)
 • ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • ศุกลวัฒน์ คณารศ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (แสงกระสือ)

4. สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
 • ภัณฑิรา พิพิธยากร (แสงกระสือ)
 • สุดารัตน์ โพธิ์อำพล (หน่าฮ่าน)

5. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • จิรายุ ตันตระกูล (จอมขมังเวทย์ 2020)
 • ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • ภวัต จิตต์สว่างดี (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • สพล อัศวมั่นคง (แสงกระสือ)

6. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • ดริสา การพจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • แพรวา สุธรรมพงษ์ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ษริกา สารทศิลป์ศุภา (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • อาภาศิริ จันทรัศมี (ดิว ไปด้วยกันนะ)

7. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว)
 • แสงกระสือ (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ)
 • หน่าฮ่าน (ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, นคร โพธิ์ไพโรจน์)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์)

8. สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ม.ร.ว. อัมพรพล ยุคล)
 • กระเบนราหู (นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์)
 • ดินไร้แดน (นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 • แสงกระสือ (ภิไธย สมิตสุต)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นิรมล รอสส์)

9. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • กระเบนราหู (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • ดินไร้แดน (เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, พริมริน พัวรัตน์)
 • แสงกระสือ (มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต)

10. สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ออกแบบงาน : ราสิเกติ์ สุขกาล , กำกับศิลป์ : มานพ แจ้งสว่าง)
 • กระเบนราหู (ออกแบบงาน : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น , กำกับศิลป์ : กฤษดา นาเมือง)
 • ขุนแผน ฟ้าฟื้น (ออกแบบงาน : พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร , กำกับศิลป์ : ธีระชาติ พงศ์วิไล, สิปปวิชญ์ สกุลนิพัทธ์, เขมกร โสนน้อย)
 • แสงกระสือ (ออกแบบงานสร้าง : สุดเขตร ล้วนเจริญ , กำกับศิลป์ : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ออกแบบงานสร้าง : พัชรนันต์ ตาลานนท์ , กำกับศิลป์ : ชลชาติ สุวรรณพฤกษ์)

11. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ธนชัย อุชชิน)
 • กระเบนราหู (Christine Ott, Mathieu Gabry (Snowdrops) )
 • ดิว ไปด้วยกันนะ (ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล)
 • แสงกระสือ (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ใจเทพ ร่าเริงใจ)

12. สาขาเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • เพลง : “Let U Go” – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา)
 • เพลง : “ต่อชีวิตอ้ายแหน่” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์ : แม็คกี้ ฤทธิศร)
 • เพลง : “ทิ้งแต่เก็บ” – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ประพันธ์ : ธันวา บุญสูงเนิน)
 • เพลง : “รุ้ง” – ดิว ไปด้วยกันนะ (ประพันธ์ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)
 • เพลง : “หน่าฮ่าน บ่ย่านอาย” – หน่าฮ่าน (ประพันธ์ : นริศ อรัญรุตม์, สมพร รัตนไพร)

13. สาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

 • ฉันทนา ทิพย์ประชาติ (หน่าฮ่าน)
 • ธนวัฒน์ เอี่ยมจินดา (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • พวงสร้อย อักษรสว่าง (นคร-สวรรค์)
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (Manta Ray กระเบนราหู)
 • สิทธิศิริ มงคลศิริ (แสงกระสือ)
 • อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ (ปรัมปรากากี)

– สาขาภาพยนตร์สั้น

1. สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับนักเรียน-นักศึกษา

 • ฺBlue Summer Rain (ภัทริน เชาว์พานิช)
 • I’m Not Your F***ing Stereotype  (ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ)
 • Late Night, Early Dawn (ดาวทะเล) (นิรันดร์ สำเภาแก้ว)
 • จาโบ้วเกี้ย (Daughter) (กุลภัทร กล้าธนกาญจน์)
 • พญาวัน (ศุภามาศ บุญนิล)
 • เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม (When One and Then Three) (ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา)
 • โรงเลียน (Happy Script) (กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร)

2. สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป

 • ฺHush, Tonight the Dead Are Dreaming Loudly (ก้อง พาหุรักษ์)
 • Song X (ปฐมพล เทพประทีป)
 • กำเนิดหอยทากทอง (Birth of Golden Snail) (จุฬญาณนนท์ ศิริผล)
 • ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel) (พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง)
 • เพื่อนเล่น เล่นเพื่อน (Friends with Benefits, Without Benefits) (สรยศ ประภาพันธ์)
 • ระบาดพันธนาการ (Obligation Disorder) (จักรพันธ์ ศรีวิชัย)
 • ร่างทนทาน (Enduring Body) (อุกฤษณ์ สงวนให้)

3. สาขาภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

 • ฺMy Echo, My Shadow and Me (วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย)
 • Only You (บ้านของแม่) (วสุนันท์ หุตเวช)
 • Space of Refuge (นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา)
 • ก่อนกาล (The Reminiscence of Forsaken Place) (อภิวันทน์ จรินยากุลวัฒน์)
 • ไกลบ้าน (Away) (ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์)
 • หมายเลขคดีแดง (เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว, ณัฐพล ต. รุ่งเรือง, ปรินทร์ จริยาสิริสุข, พีรพัฒน์ รักงาม, วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์)
 • หมาล่าเนื้อ (The Hunting Dogs) (จิรเมธ โง้วศิริ)

– ภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2562 : ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค

– รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ : คุณน้ำเงิน บุญหนัก

สรุปจำนวนรางวัลที่เข้าชิงของแต่ละเรื่องในหมวดภาพยนตร์ขนาดยาว

 • 11 รางวัล – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
 • 9 รางวัล – ดิว ไปด้วยกันนะ , แสงกระสือ
 • 8 รางวัล – หน่าฮ่าน
 • 7 รางวัล – กระเบนราหู
 • 3 รางวัล – ดินไร้แดน , โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง
 • 1 รางวัล – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน , ขุนแผน ฟ้าฟื้น , จอมขมังเวทย์ 2020 , นคร-สวรรค์ , ปรัมปรากากี

สถิติที่น่าสนใจ

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า และ ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิงสูงสุดร่วมกันที่ 11 รางวัล ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง ที่ผู้เข้าชิงสูงสุดเท่ากันทั้งสองเรื่อง เข้าชิงเกินสิบรางวัลเหมือนกัน (ปี 2560 ฉลาดเกมส์โกง และ ไทบ้าน เดอะซีรีส์ เข้าชิงที่ 11 รางวัลเท่ากัน , ปี 2561 App War แอปชนแอป และ โฮมสเตย์ เข้าชิง 10 รางวัลเท่ากัน)
 • 11 รางวัล ที่ Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า และ ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ คือจำนวนการเข้าชิงสูงเป็นอันดับ 3 (ร่วม) ของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง (สูงสุดยังอยู่ที่ 13 รางวัล)
 • ในปีนี้มีภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ได้ชิงสาขาหลักครบทั้ง 5 สาขา (ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, นักแสดงนำชาย/นำหญิงยอดเยี่ยม และ บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม) คือเรื่อง หน่าฮ่าน
 • ส่วนสาขาการแสดง ในปีนี้ไม่มีเรื่องใดที่ได้เข้าชิงครบทั้ง 4 สาขา โดยเรื่องที่เข้าชิงสูงที่สุดในปีนี้ คือ ดิว ไปด้วยกันนะ เข้าชิงจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล จากทั้งหมด 3 สาขา (ขาดสาขานักแสดงนำหญิง)
 • มีผู้กำกับสามท่านในปีนี้ที่เคยเช้าชิงรางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงมาแล้ว โดยมีสองท่านเคยเป็นผู้ชนะรางวัลในสาขานี้มาแล้วเช่นกัน คือคุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี และคุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (เข้าชิง 5 ครั้งเท่ากัน และเจอกันเองปีนี้เป็นปีที่ 3 เข้าไปแล้ว) ส่วนอีกหนึ่งท่านคือคุณนนทวัฒน์ นำเบญจพล (เข้าชิงครั้งที่ 4)
 • คุณฉันทนา ทิพย์ประชาติ คือผู้กำกับหญิงท่านที่ 5 ที่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิง ถัดจากคุณอมรศรี เย็นสำราญ (เวลาในขวดแก้ว) , คุณโสรยา นาคะสุวรรณ (Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์) , คุณพิมพกา โตวิระ (มหาสมุทรและสุสาน) และคุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ (ดาวคะนอง)
 • สาขาการแสดงทั้ง 4 สาขาของเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงในปีนี้ ต่างก็มีนักแสดงที่เคยเข้าชิงรางวัลในปีก่อนๆ กันมาแล้วครบทั้งสี่สาขา
 • โดยสาขานักแสดงชายนั้น มี 4 ท่านที่เคยเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงมาแล้ว คือคุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์ , คุณศุกลวัฒน์ คณารศ (เข้าชิงครั้งที่ 2 และชนะมาแล้ว 1 ครั้งเหมือนกัน) , คุณโอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (เข้าชิงครั้งที่ 2) และคุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (เข้าชิงครั้งที่ 5 สูงสุดในสาขานักแสดงปีนี้ด้วยกัน , ชนะรางวัลมาแล้ว 1 ครั้ง)
 • มีนักแสดงชายหน้าใหม่ถึง 3 ท่าน ที่ได้เข้าชิงจากการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก คือคุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ) , คุณภวัต จิตต์สว่างดี (ดิว ไปด้วยกันนะ) และคุณสพล อัศวมั่นคง (แสงกระสือ)
 • ส่วนในสาขานักแสดงหญิงนั้น มี 3 ท่านที่เคยเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงมาแล้ว คือคุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (เข้าชิงเป็นครั้งที่ 3) , คุณชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (เข้าชิงครั้งที่ 2 , เคยชนะรางวัลมาแล้ว 1 ครั้ง) และคุณอาภาศิริ จันทรัศมี (เข้าชิงครั้งที่ 2 เช่นกัน)
 • โดยมีนักแสดงหญิงถึง 4 ท่าน ที่ได้เข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่องแรก คือคุณภัณฑิรา พิพิธยากร (แสงกระสือ) , คุณสุดารัตน์ โพธิ์อำพล (หน่าฮ่าน) , คุณดริสา การพจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ) และคุณษริกา สารทศิลป์ศุภา (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ) ซึ่งรวมไปถึงคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า) ที่ได้เข้าชิงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก (หลังจากที่เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดี BNK48 Girls Don’t Cry มาก่อนหน้านี้) เช่นกัน
 • ในปีนี้มีสมาชิกจากวง BNK48 ที่ได้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง 2 ท่าน คือคุณเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (เจนนิษฐ์ BNK48) และคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค BNK48) ซึ่งเป็นสมาชิกของวงท่านที่ 2 และ 3 ที่ได้เข้าชิงรางวัลในเวทีนี้ (ก่อนหน้านี้คือคุณพัศชนันท์ เจียจิรโชติ หรือ อร BNK48 เข้าชิงสาขานักแสดงสมทบหญิงเมื่อปีก่อน) โดยคุณเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ คือสมาชิกของวงท่านแรกที่ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงในเวทีนี้อีกเช่นกัน
 • คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี และคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล คือผู้ที่เข้าชิงในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากที่สุดในกลุ่มผู้เข้าชิงในปีนี้ด้วยกัน (ที่ 8 ครั้งเท่ากัน) โดยในปีนี้ คุณมะเดี่ยวเข้าชิงจากภาพยนตร์ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่คุณมะเดี่ยวทำเช่นนี้ได้ (ก่อนหน้านี้คือปี 2550 จากเรื่อง รักแห่งสยาม และ บอดี้ ศพ#19)
 • คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ คือผู้ที่ได้เข้าชิงสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา (6 ครั้ง จาก 9 ปี) และเป็นการเข้าชิงพร้อมกับสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งที่ 4 (เท่ากับคุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี และคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)
 • คุณลี ชาตะเมธีกุล คือผู้ที่เข้าชิงในสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมมากทื่สุดในกลุ่มผู้เข้าชิงปีนี้ด้วยกัน ที่จำนวน 10 ครั้ง (ในปีนี้เข้าชิง 2 รางวัล ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่เข้าชิงมากกว่าหนึ่งเรื่องในปีเดียว ต่อจากปี 2559 จากเรื่อง Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน และ ดาวคะนอง) ตามมาด้วยคุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ที่เข้าชิงในสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม 6 ครั้งในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
 • ในปีนี้รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงได้เพิ่มหมวดรางวัล ภาพยนตร์สั้น เข้ามา 3 สาขา ซึ่งในกลุ่มผู้เข้าชิงทั้ง 3 สาขา มี 3 ท่านที่เคยเช้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงจากหมวดภาพยนตร์ขนาดยาวมาแล้ว คือคุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย (จากเรื่อง นิรันดร์ราตรี) , คุณวสุนันท์ หุตเวช (จากเรื่อง #BKKY) และคุณพุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ที่ในปีนี้ได้เข้าชิงในหมวดภาพยนตร์ขนาดยาว จากเรื่อง กระเบนราหู ด้วยเช่นกัน จึงกลายเป็นท่านแรกที่ได้เข้าชิงจากสาขาภาพยนตร์ขนาดยาว และภาพยนตร์ขนาดสั้นในปีเดียวกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s