สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Starpics Thai Films Awards ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 และสถิติต่างๆ : แสงกระสือ , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิงสูงสุดร่วมกันที่ 11 รางวัล

อีกหนึ่งรางวัลภาพยนตร์ไทยที่ประกาศผลผู้เข้าชิงออกมาแล้ว คือรางวัลจากนิตยสารภาพยนตร์เก่าแก่ของบ้านเรา อย่าง รางวัลสตาร์พิคส์ ไทย ฟิล์ม อวอร์ดส์ ที่จัดการประกวดเป็นปีที่ 17 ติดต่อกันแล้ว โดยมีสาขาให้ชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 สาขา (โดยสาขาคือสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในปีนี้มีเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ไม่นับเป็นผู้เข้าชิง) และจะประกาศผลผู้ชนะรางวัลทางเพจ Starpics และในนิตยสาร Starpics ช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563

ส่วนรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัล มีดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า – โสฬส สุขุม, ชาลิต บุนนาค, จิรัฐ บวรวัฒนะ (บีเอ็นเค48 ฟิล์ม, สไลเดอร์ แคท, ซองซาวด์ โปรดักชั่น)
 • กระเบนราหู – วิทวัส เมฆสวรรค์, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติชาย ไชยยนต์, Philippe Avril (ไดเวอร์ชัน, มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม, Les Films de l’Étranger, Youku Pictures, ภูรินทร์ พิคเจอร์ส)
 • ดิว ไปด้วยกันนะ – Yeonu Choi (ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์, คำม่วน-แฮปปี้ ฮับ เอ็นเตอร์เทนเมนท์)
 • แสงกระสือ – สง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง, พรชัย ว่องศรีอุดมพร, อุทัย คุ้มคง, Yeonu Choi, ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์, ณัฐิยา นุ่มรักแย้ม, ยิ่งยศ วัฒนสิน (ทรานสฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, ณคิด)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ – นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด)

2. สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • พวงสร้อย อักษรสว่าง (นคร-สวรรค์)
 • พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (กระเบนราหู)
 • สิทธิศิริ มงคลศิริ (แสงกระสือ)

3. สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • วัลลภ รุ่งกำจัด (กระเบนราหู)
 • ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • ศุกลวัฒน์ คณารศ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • อภิสิทธิ์ หะมะ (กระเบนราหู)
 • โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ (แสงกระสือ)

4. สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์ (นคร-สวรรค์)
 • พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน)
 • ภัณฑิรา พิพิธยากร (แสงกระสือ)

5. สาขาผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • ภูมิภัทร ถาวรศิริ (นคร-สวรรค์)
 • สพล อัศวมั่นคง (แสงกระสือ)
 • สหัสชัย ชุมรุม (แสงกระสือ)

6. สาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • ดริสา การพจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ)
 • แพรวา สุธรรมพงษ์ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า)
 • ษริกา สารทศิลป์ศุภา (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)
 • อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร (โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง)
 • อาภาศิริ จันทรัศมี (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ)

7. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
 • กระเบนราหู (พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง)
 • นคร-สวรรค์ (พวงสร้อย อักษรสว่าง)
 • แสงกระสือ (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สิทธิศิริ มงคลศิริ)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์)

8. สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • กระเบนราหู (ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย)
 • นคร-สวรรค์ (ลี ชาตะเมธีกุล)
 • แสงกระสือ (มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต)

9. สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ม.ร.ว. อัมพรพล ยุคล)
 • กระเบนราหู (นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์)
 • ดินไร้แดน (นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 • แสงกระสือ (ภิไธย สมิตสุต)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (นิรมล รอสส์)

10. สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

 • The Cave นางนอน (พงศ์นรินทร์ จงห่อกลาง, อิทธิพล ทัณหะธร)
 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ราสิเกติ์ สุขกาล, มานพ แจ้งสว่าง)
 • กระเบนราหู (ศราวุธ แก้วน้ำเย็น, กฤษดา นาเมือง)
 • แสงกระสือ (สุดเขตร ล้วนเจริญ, ศราวุธ แก้วน้ำเย็น)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (พัชรนันต์ ตาลานนท์)

11. สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

 • Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (ธนชัย อุชชิน)
 • กระเบนราหู (Christine Ott, Mathieu Gabry (Snowdrops) )
 • ดินไร้แดน (เขตน่าน จันทิมาธร)
 • แสงกระสือ (ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์)
 • ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (ใจเทพ ร่าเริงใจ)

12. สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

* ในปีนี้มีภาพยนตร์สารคดีผ่านเกณฑ์เพียง 4 เรื่อง ซึ่งไม่ใช่การคัดเลือกเข้ามาชิงชัยการในรอบสุดท้าย (ปกติแล้วจะมีการคัดเลือกผู้เข้าชิงครึ่งหนึ่งจากจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีไม่ต่ำกว่า 7 เรื่อง) รายชื่อนี้จึงเป็นการแสดงจำนวนเรื่องที่ผ่านเกณฑ์ในสาขานี้เท่านั้น

 • ชะตาธิปไตย (เดชา ปิยะวัฒน์กูล)
 • ดินไร้แดน (นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 • โลกปะราชญ์ (Preduce Skateboard, อาทิตย์ พันนิกุล, นนทวัฒน์ นำเบญจพล)
 • Bangkok Joyride บทที่ ๔: เป็นหนึ่งเดียว (สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์)

สรุปจำนวนรางวัลที่เข้าชิงสาขายอดเยี่ยมของแต่ละเรื่อง

 • 11 รางวัล – แสงกระสือ , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
 • 10 รางวัล – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า
 • 9 รางวัล – กระเบนราหู
 • 5 รางวัล – นคร-สวรรค์
 • 4 รางวัล – ดิว ไปด้วยกันนะ
 • 2 รางวัล – ดินไร้แดน
 • 1 รางวัล – The Cave นางนอน , Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน , โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง
 • (*ไม่นับรวมสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ซึ่งในปีนี้จะนับเฉพาะผู้ชนะรางวัลในสาขานี้เท่านั้น)

สถิติที่น่าสนใจในปีนี้

 • ปีนี้ถือเป็นปีแรกของเวทีรางวัลสตาร์พิคส์ ที่มีหนังเข้าชิงเกินสิบรางวัลถึง 3 เรื่อง ในปีเดียวกัน (แสงกระสือ , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิง 11 รางวัล และ Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า เข้าชิง 10 รางวัล) โดยสถิติเก่าอยู่ที่ 2 เรื่องซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ปี (2547, 2552, 2553 และ 2558)
 • 11 รางวัลที่ แสงกระสือ , ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ เข้าชิง ถือเป็นจำนวนการเข้าชิงรางวัลสูงอันดับที่ 3 (ร่วม) ตลอดกาลของเวทีรางวัลสตาร์พิคส์ (เทียบเท่ากับหนังอีก 5 เรื่อง) โดยสถิติสูงที่สุดยังคงเป็นของ รักแห่งสยาม ที่เข้าชิงทั้งสิ้น 13 รางวัล
 • ผู้เข้าชิงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในปีนี้ มีสองท่านที่เคยเข้าชิงในสาขานี้มาแล้ว (และเคยชนะรางวัลสาขานี้มาแล้วเช่นกันทั้งคู่) คือคุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี (เข้าชิงครั้งที่ 6 สูงที่สุด(ร่วม)ในสาขานี้ของเวทีสตาร์พิคส์) และคุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (เข้าชิงเป็นครั้งที่ 5 ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา)
 • คุณพวงสร้อย อักษรสว่าง คือผู้กำกับหญิงท่านที่ 5 (จากการเข้าชิงรวมกันทั้งสิ้น 7 ครั้ง) ที่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมของเวทีสตาร์พิคส์ ถัดจากคุณโสรยา นาคะสุวรรณ (Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์) , คุณพิมพกา โตวิระ (ความจริงพูดได้ (คดีสุภิญญา) , มหาสมุทรและสุสาน) , คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ (เจ้านกกระจอก , ดาวคะนอง) และคุณเคิร์สเตน ธาน (ป๊อปอาย มายเฟรนด์)
 • จากสาขาการแสดงทั้งสี่สาขาในปีนี้ มีหนึ่งสาขาที่ผู้เข้าชิงทั้ง 5 ท่านต่างก็เข้าชิงรางวัลสตาร์พิคส์ ไทย ฟิล์ม อวอร์ดส์กันเป็นครั้งแรกเหมือนกัน คือสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม โดยที่ 2 ใน 5 ท่านนั้น ได้เข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่องแรก คือคุณดริสา การพจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ) และคุณษริกา สารทศิลป์ศุภา (ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ) รวมไปถึงคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ (Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า) ที่ได้เข้าชิงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก (หลังจากที่เคยปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดี BNK48 Girls Don’t Cry มาก่อนหน้านี้) เช่นกัน
 • ส่วนในสาขานักแสดงนำหญิงนั้น มี 3 ท่านที่เคยเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงมาแล้ว คือคุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (เข้าชิงเป็นครั้งที่ 3) , คุณชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง และคุณประภามณฑล เอี่ยมจันทร์ (เข้าชิงครั้งที่ 2 เช่นกัน) โดยมีเพียงท่านเดียวที่เคยชนะรางวัล คือคุณชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง (จากเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง) ขณะที่คุณภัณฑิรา พิพิธยากร เป็นการเข้าชิงจากภาพยนตร์เรื่องแรก
 • สาขานักแสดงชาย มี 4 ท่านที่เคยเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงมาแล้ว คือคุณศุกลวัฒน์ คณารศ , คุณโอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ , คุณขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย (เข้าชิงครั้งที่ 2 ทั้งสามท่าน) และคุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (เข้าชิงครั้งที่ 5) และเคยชนะรางวัลมาแล้วสองท่าน คือคุณศุกลวัฒน์ คณารศ (จากเรื่อง มะลิลา เมื่อปีก่อน) , คุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (จากเรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)
 • โดยมีนักแสดงชายหน้าใหม่ถึง 4 ท่านเช่นกัน ที่ได้เข้าชิงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรก คือคุณอภิสิทธิ์ หะมะ (กระเบนราหู) , คุณภูมิภัทร ถาวรศิริ (นคร-สวรรค์) , คุณศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ (ดิว ไปด้วยกันนะ) และคุณสพล อัศวมั่นคง (แสงกระสือ)
 • ปีนี้เป็นปีแรกที่สมาชิกจากวง BNK48 ได้เข้าชิงรางวัลสตาร์พิคส์ในสาขาการแสดง คือคุณเจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ (เจนนิษฐ์ BNK48) และคุณแพรวา สุธรรมพงษ์ (มิวสิค BNK48)
 • คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี เข้าชิงในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งสูงที่สุดในสาขานี้ของเวทีสตาร์พิคส์อีกเช่นกัน (และเป็นการเข้าชิงร่วมกับสาขาผู้กำกับเป็นปีที่ 5)
 • คุณลี ชาตะเมธีกุล เข้าชิงในสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมปีนี้จากหนังถึง 3 เรื่องภายในปีเดียวได้เป็นครั้งแรก (ก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงจากภาพยนตร์สองเรื่องในสาขาเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง คือปี 2553 และ 2559) และเพิ่มสถิติการเข้าชิงในสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นครั้งที่ 17 แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s