สรุปรายชื่อผู้ชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 และสถิติต่างๆ : มะลิลา กวาดรางวัลชนะเลิศสูงสุดรวม 5 สาขา

ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ในวันที่ 4 เมษายน (ตรงกับวันภาพยนตร์ไทย) ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชนะรางวัลในสาขาต่างๆ ทั้งตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศดังต่อไปนี้

1. สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : มะลิลา (อนุชา บุญยวรรธนะ , คณีณัฐ เรืองรุจินะ , จุฑามาส แก้งชาติ , ดรสะรณ โกวิทวณิชชา , John Badalu – บริษัท จีวิลเลจโค-ครีเอชั่นหับ จำกัด)

รางวัลรองชนะเลิศ : 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว (จิระ มะลิกุล , วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ – บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด)

2. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม (มอบให้ทั้งผู้กำกับและผู้ช่วยผุ้กำกับ)

รางวัลชนะเลิศ : ผู้กำกับ – อนุชา บุญยวรรธนะ / ผู้ช่วยผู้กำกับ – สโรช น่วมสำราญ , ฑิภพล พ่วงมหา (มะลิลา)

รางวัลรองชนะเลิศ : ผู้กำกับ – ยรรยง คุรุอังกูร / ผู้ช่วยผู้กำกับ – ปองพล สว่างวงษ์ , เพลง กังวาน , ธัญญ์นภัส กฤชวงษ์สวัสดิ์ (App War แอปชนแอป)

สถิติของผู้ชนะรางวัล : เป็นการชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับสาขาผู้กำกับครั้งแรกของคุณอนุชา บุญยวรรธนะ จากการเข้าชิงทั้งสิ้นสองครั้ง แต่เป็นการเข้าชิงและชนะรางวัลสาขาผู้กำกับครั้งแรกของคุณยรรยง คุรุอังกูร

3. สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : ศุกลวัฒน์ คณารศ (มะลิลา)

รางวัลรองชนะเลิศ : ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (โฮมสเตย์)

สถิติของผู้ชนะรางวัล : เป็นการเข้าชิงและชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับครั้งแรกของคุณเวียร์ ศุกลวัฒน์  แต่เป็นการชนะรางวัลครั้งที่ 2 ของคุณเจมส์ ธีรดนย์ (รองชนะเลิศทั้งสองครั้ง)

4. สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : อุรัสยา เสปอร์บันด์ (น้อง.พี่.ที่รัก)

รางวัลรองชนะเลิศ : เฌอปราง อารีย์กุล (โฮมสเตย์)

สถิติของผู้ชนะรางวัล : เป็นการเข้าชิงและชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับครั้งแรกของทั้งคุณญาญ่า อุรัสยา และคุณเฌอปราง

5. สาขาผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : อนุชิต สพันธุ์พงษ์ (มะลิลา)

รางวัลรองชนะเลิศ : ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ (โฮมสเตย์)

สถิติของผู้ชนะรางวัล : เป็นการเข้าชิงและชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับครั้งแรกของคุณโอ อนุชิต แต่เป็นการชนะรางวัลครั้งที่ 2 ของเบสท์ ณัฐสิทธิ์ (รองชนะเลิศทั้งสองครั้ง)

6. สาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : สู่ขวัญ บูลกุล (โฮมสเตย์)

รางวัลรองชนะเลิศ : เจนนิเฟอร์ คิ้ม (ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก)

สถิติของผู้ชนะรางวัล : เป็นการเข้าชิงและชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับครั้งแรกของทั้งคุณสู่ขวัญ และคุณเจนนิเฟอร์ คิ้ม

7. สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ : มะลิลา (อนุชา บุญยวรรธนะ , วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์)

รางวัลรองชนะเลิศ : โฮมสเตย์ (ทศพล ทิพย์ทินกร , จิรัศยา วงษ์สุทิน , อภิโชค จันทรเสน , เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ , ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ)

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย

ผู้ชนะรางวัล : คุณ สุรสีห์ ผาธรรม

สรุปจำนวนรางวัลที่ชนะของแต่ละเรื่อง

  • 5 รางวัล – มะลิลา (ชนะเลิศ 5 รางวัล) , โฮมสเตย์ (ชนะเลิศ 1 รางวัล / รองชนะเลิศ 4 รางวัล)
  • 1 รางวัล – น้อง.พี่.ที่รัก (ชนะเลิศ 1 รางวัล) , 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว (รองชนะเลิศ 1 รางวัล) , App War แอปชนแอป (รองชนะเลิศ 1 รางวัล) , ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก (รองชนะเลิศ 1 รางวัล)

สถิติที่น่าสนใจ

  • มะลิลา คว้ารางวัลชนะเลิศไปถึง 5 สาขา สูงเป็นอันดับ 2 ร่วมตลอดกาลของรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย (เท่ากับ ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ) โดยสูงที่สุดยังคงเป็น ฉลาดเกมส์โกง เมื่อปีก่อน คว้ารางวัลชนะเลิศไปทั้งสิ้น 6 สาขา
  • มะลิลา คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม พ่วงสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันของเวทีรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่หนังผู้ชนะรางวัลชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จะคว้ารางวัลชนะเลิศผู้กำกับยอดเยี่ยมพ่วงมาด้วย
  • เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่เวทีรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเริ่มแจกรางวัลสาขาบทภาพยนตร์ยอยดเยี่ยม ซึ่งผู้ชนะเลิศสาขานี้ทั้งสองปีคือผู้ชนะเลิศสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยทั้งสองเรื่อง (ฉลาดเกมส์โกง และ มะลิลา)
  • โฮมสเตย์ สร้างสถิติใหม่เป็นหนังเรื่องแรกที่คว้ารางวัล(ทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศรวมกัน)ได้ทั้งสี่สาขาการแสดง (นำชาย, นำหญิง, สมทบชาย, สมทบหญิง)
  • จากสาขาการแสดงทั้ง 4 สาขา มีถึง 6 ท่านที่คว้ารางวัลจากการเข้าชิงครั้งแรก และมีถึง 3 ท่านที่คว้ารางวัลจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอีกด้วย คือ คุณญาญ่า อุรัสยา (น้อง.พี่.ที่รัก) และ คุณเฌอปราง (โฮมสเตย์) ในสาขานักแสดงนำหญิง และ คุณเจนนิเฟอร์ คิ้ม (ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก) ในสาขานักแสดงสมทบหญิง
  • มะลิลา คือหนังเรื่องเดียวของปีนี้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้จากทุกสาขาที่เข้าชิง จำนวน 5 สาขา เป็นสถิติสูงสุดของเวทีรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกับ ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s